Wat is de werkzame stof van Revus?

Toelichting vraag 1:

Revus bevat de werkzame stof mandipropamid en moet preventief worden toegepast. Deze stof remt de kieming van de schimmelsporen en stopt de groei van de schimmel in het blad. De werkzame stof wordt snel opgenomen in de waslaag en vandaar verder verdeeld in het bladweefsel. Zo beschermt Revus niet alleen het volgroeide blad, maar ook de nieuwe groei.

Hoe snel is Revus regenvast?

Toelichting vraag 2:

Een van de voordelen is dat Revus supersnel regenvast is, al binnen een half uur is het vastgelegd in de waslaag van het blad. Onder kritsche omstandigheden of bij een plotselinge onweersbui heeft u dus meer zekerheid. Naast de vloeibare formulering en de lage dosering van 0,6 l/ha is ook deze regenvastheid een vorm van gebruiksgemak.

Wat zijn ideale weersomstandigheden voor het ontwikkelen van Phytophthora?

Toelichting vraag 3:

Het goede antwoord is een combinatie van antwoord 1 en 2. Phytophthora infestans overwintert gewoonlijk in besmette knollen. Uit deze geïnfecteerde knollen (opslag planten, afvalhopen of vanuit latent ziek uit het pootgoed) ontwikkelen zich de eerste infecties. Infecties ontstaan als het gewas ten minste gedurende vier à acht uur vochtig blijft, de zogenaamde bladnatperiode, bij een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 95%. Na infectie ontstaan bij een temperatuur van 12-24 graden Celsius binnen enkele dagen met het oog waarneembare symptomen op bladeren en stengels. Onder zeer gunstige omstandigheden duurt het maar 3 tot 5 dagen voordat er vanuit een infectie nieuwe sporen gevormd worden en de cyclus rond is.

Wanneer is er sprake van uit schema lopen?

Toelichting vraag 4:

We spreken van uit schema lopen als u niet opnieuw kunt spuiten voordat dit nodig was en er als gevolg daarvan Phytophtora-infecties zijn ontstaan. Hoelang deze tijd is, hangt af van de omstandigheden. Onder zeer warm droog weer, als er geen infecties plaatsvinden, kan dit meer dan 10 dagen zijn. Maar onder zeer kritische omstandigheden met regelmatig regen en temperaturen van rond de 20 graden kan een cyclus van Phytophthora soms maar 4 dagen duren. Bij een spuitinterval langer dan de levencyclus van de Phytophthora, kunt u dan “uit schema zijn gelopen”, wat curatief ingrijpen met bijvoorbeeld cymoxanil wenselijk maakt.

Wat moet u doen als u uit schema bent gelopen?

Toelichting vraag 5:

De basis van het voorkomen van Phytophthora ligt in preventief werken. Zelfs als er een infectie heeft plaatsgevonden blijft dit zo. Want curatieve middelen zoals cymoxanil geven nauwelijks beschermende duurwerking. Bij uit schema lopen, is het advies daarom altijd door te gaan met Revus en bijvoorbeeld cymoxanil toe te voegen. Schakel in geen geval om naar andere curatieve middelen, want dan krijgt u wel de curatieve werking, maar mist u de uitmuntende preventieve werking en goede regenvastheid van Revus.

Naast Revus en Amphore Flex is Carial Star het derde middel op basis van mandipropamid. Wat is dit voor een product?

Toelichting vraag 6:

Carial®Star is Revus met daaraan toegevoegd difenoconazool. Met dit product voorkomt u in één keer Phytophthora én Alternaria en krijgt u tevens een nevenwerking op Sclerotinia. De basis van een Alternaria aantasting vindt al vroeg in het seizoen plaats (meer informatie vindt u op: www.testuwalternariakennis.nl). Door voor de bloei, na 4 keer Revus, 2 keer Carial Star in te zetten in een dosering van 0,6 l/ha legt u voor de verdere teelt de basis om de druk van Alternaria laag te houden en blijft u profiteren van de goede werking van Revus.
Dit waren alle vragen. U had vragen goed.

Syngenta maakt elke twee weken een Akkerbouw nieuwsbrief met praktische tips en informatie over gewasbeschermingsmiddelen.